top of page
bigstock-Teamwork-And-Business-Human-Re-318884875 copy.jpg

איתור שותפויות אסטרטגיות

מקד את החיפוש שלך אחר שותפים אסטרטגיים בזיקוק נקודות המפגש בין המודלים העסקיים שלך ושלהם, במקום באיסוף נתונים לא רלוונטיים

אהוב על

logo-06.jpg

בקצרה

שותפויות אסטרטגיות הן חידה מורכבת לפיצוח שנכשלת לרוב על בסיס אי התאמה של מודלים עסקיים. בין אם אתה מחפש שותף למינוף אסטרטגיית שיווק או ייעול משאבים ותשתיות, אתה חייב להכיר את המודל העסקי שלו בכללותו כדי לאתר את איזורי הסינרגיה והקונפליקט האפשריים. תחילתו של המחקר שלנו לאיתור שותפויות מפתח, היא על בסיס קריטריונים שהוגדרו היטב מתוך המודל העסקי הקיים שלך ועל סמך הכיוונים האסטרטגיים שאתה מבקש לחזק.  האקוסיסטם שלנו מורכב ממאות גופים, הכוללים סטרטאפים וחברות מתעשיות מגוונות. יחד נאפיין את מרכיבי החיבורים האפשריים ונביא 5-15 מועמדים אפשריים, עד יצירת הקשר הראשוני איתם ובחינת נכונות לשת"פ

תוצאות

icons_canvasim.png

חיבורים על בסיס מודלים עסקיים

זיהוי פוטנציאל הצמיחה לנוכח הטמעה/חיבור לשרשראות ערך שאינך חלק מהן (לא רק "החשודים המיידיים"), על בסיס המודל העסקי של החברה שלך ושלהן

icons_מפת דרכים.png

התאמה לאסטרטגיה שלך במדויק

מיפוי מדויק של התחומים בהם החברה שלך מבקשת לייצר ערך חדש, דרך הגדרת מטרות קצרות וארוכות הטווח שלה, באופן שיהלום הן את אסטרטגיית החברה והן את ההתאמה ללקוח שלה

icons_surprise-box.png

שותפויות לא שגרתיות

איתור שותפי מפתח רוחביים פוטנציאליים שאינם בהכרח נמצאים באקו-סיסטם של החברה שלך, ויש בידם לספק לה יתרון תחרותי (טכנולוגיות משבשות, ערוצים יוצאי דופן וכד')

מודיעין.png

איך זה עובד?

מאתרים שיטתית שותפויות
שתזנקנה את הצמיחה שאתה מחפש

icons_הרעיון בתוך נורה.png

3. איתור והבלטת חלקים אפשריים לחיבור והתאמה למודל העסקי

  • הצגה ויזואלית של תוצרי המחקר עם דגש על תובנות ודפוסים הקשורים בשיתוף פעולה אפשרי

  • בחינת כדאיות לשותפות עבור הלקוח ( על בסיס מודלים עסקיים או הזדמנות לערך חדש וגם על בסיס עסקאות שבוצעו)

  • יצירת קשר ראשוני עם החברות (אופציונאלי)

icons_canvas v.png

2. סינון ובחירה מתוך רשימה סופית של 10 מועמדים

  • היתוך הממצאים דרך המתודולוגיה הייחודית של modelZ לפיענוח של חברות התואמות את מטרות וגבולות המחקר

  • יצירת ערכת תעודת זהות מלאה עבור כל חברה (לרבות תובנות וחוזקות של האלמנטים במודל העסקי שלה)

icons_checklist.png

1. חידוד קריטריוני השותפות

  • מיפוי התחומים בהם אתם מעוניינים לייצר ערך

  • חידוד פלח הלקוחות שעבורו המחקר צריך לייצר תובנות: שוק קיים, שוק מפולח מחדש או שוק חדש

  • מהם המטרות הקצרות וארוכות הטווח שהמחקר יתבקש לענות עליהן

3.png

שתף אותנו באתגרים הגדולים שלך

אנחנו כאן כדי
לפצח עבורך תובנות רלוונטיות, כדי להגיע להחלטות מבוססות בכיוון אחד. צמיחה.

contact
bottom of page