top of page
DSCN0118.JPG

בניית פורטפוליו  מנועי צמיחה

תוכנית המיועדת למנהלים שמעוניינים להוביל פריצה של גבולות השוק והתעשייה, ולחפש הזדמנויות צמיחה משמעותיות בהן יש פוטנציאל

אהוב על

 
logo-7.png

בקצרה

תוכנית של 9-12 חודשים הכוללת את הערכת פורטפוליו המודלים העסקיים הקיים ואיתגור הנחות המוצא של האסטרטגיה הקיימת. חוזקתה של התוכנית הוא בלהניח על השולחן, לא רק אופציות של מוצרים ושירותים חדשים, אלא גם למודלים עסקיים חדשים בהשראת תעשיות אחרות. כדי להפחית סיכון משמעותית, התוכנית כוללת ניסויי הרצה של פורטפוליו הצמיחה במטרה להגיע לתוצאות מתוקפות.

תוצאות

icons_ניהול סיכונים.png

יזמות מבוססת עובדות

היכולת לחדור לשווקים חדשים לחלוטין מגלמת פוטנציאל אדיר, אבל גם סיכון שניתן לצמצם כבר בשלבים הראשונים.

 

מתודולוגיות של תיקוף מודלים עסקיים פועלות בגישה מעגלית של צמצום הסיכון והגדלת ההשקעה בכל שלב ושלב.

icons_יעיל וממוקד.png

יעיל וממוקד

בגישה האג'ילית התוכנית משקיעה 30% ממשאבי הזמן בחשיבה "בתוך הבניין", ו-70% במפגש עם העולם האמיתי, על ידי בדיקות התכנות ממוקדות.

icons_מודלים עסקיים.png

מודלים עסקיים משבשים

במסגרת התוכנית נביא אופציות חדשות של מודלים עסקיים משבשים מצליחים מתעשיות אחרות כהשראה וכמקור לצמיחה.

2.png

איך זה עובד?

מכינים את אופציות הצמיחה
לפורטפוליו מתוקף שתוכל להאיץ

icon-03.png

3. זווית בעיה-פתרון

 • הערכה חכמה – איתור בעיות זהב ששוות פתרון

 • איתור פלחי לקוחות חדשים להם אנו יכולים לייצר ערך

 • עיבוד שאלות המחקר עליהן נדרש לענות בשלב התיקוף הראשוני

icons_הערכת פורטפוליו.png

2. הערכת הפורטפוליו הקיים

 • סשן ללימוד ולהיכרות כלי העיצוב והמידול העסקי

 • מיפוי המודלים העסקיים של החברה לכלל לקוחותיה

 • מיפוי הסביבה העסקית של המודל הקיים

 • שרטוט גבולות הגזרה האסטרטגיים

 • בניית מזווה הנכסים העומד לרשותנו לבחינת מודלים חדשים

 • הבנת תרחישי שיבוש אפשריים

icons_עין.png

1. אימוץ נקודת המבט

 • שיקוף והבנה של היעדים העסקיים הנדרשים להשגה

 • שרטוט תמונת העתיד כפי שמצטיירת בהנהלת החברה על זרועותיה השונות

 • עיצוב ראשוני של התהליך הנדרש וקבלת הסכמת מקבלי ההחלטות

 • הגדרת הפרסונות והגופים השותפים בתהליך והכרחיים להצלחתו

icons_mvp.png

6. בחירה ועיצוב
ניסויי MVP לתיקוף

 • עיצוב של ניסויי תיקוף ע"ב מתודולוגיית הסטארט-אפ הרזה

 • הגדרת המיקוד, הפעילויות, ומדדי הצלחה וכשלון בניסויי ה-MVP

 • סימון מראש של פיבוטים (שינוי ציר) בהתאם לתהליך הניסוי

icon-03.png

5. מחקר גילוי שוק

 • פיענוח מפורט של פרופיל הלקוח/מקבל ההחלטות

 • מיפוי הצעות הערך של חלופות ומתחרים

 • זיהוי אלמנטים לוויתור/אלמנטים לשימור

 • חידוד הצעות ערך (בידול מהמתחרים)

 • ייצור תובנות  לגבי חלקי המודל העסקי (ערוצים, שותפים, מודל הכנסות ותמחור)

 • איתור דפוסים ותבניות חוזרות המחדדות את היכולת לעצב ולתקף מודל בר גידול

icons_4עד8.png

4. עיצוב חלופות צמיחה

 • הכרות עם תבניות מודלים עסקיים מנצחים

 • מיפוי ואתגור בהתמודדות מול תרחישים עתידיים ברמות שונות

 • הבנת הסביבה העסקית על ידי הגורמים המשפיעים על המודל העסקי מבחוץ

 • עיצוב חלופות אפשריות לתיקוף

icons_תהליך שיטתי.png

7. ליווי ביצוע ניסויי התיקוף

 • פעילויות שיווקיות (דיוק תוכן ומסרים)

 • פעילויות בשטח (מעקב אחריי מדדי ההצלחה)

 • עיבוד וניתוח התוצאות ופיבוטים נדרשים

 • עדכון המודלים העסקיים על בסיס התובנות והתוצאות שנאספו לכדי גיבוש

שתף אותנו באתגרים הגדולים שלך

אנחנו פה בכדי
לפתח תוכניות פעולה פרגמטיות שיירתמו את הכוח האצור בארגון שלך,
לכיוון אחד-לצמיחה

 
1.png
contact
bottom of page