top of page
bigstock-Lots-Of-Business-People-Walkin-331457815.jpg

תעשיות

תעשיות שונות. אתגרים שונים. מאז 2014 סייענו לפצח אתגרים עסקיים של אסטרטגיה וחדשנות עבור לקוחות מ-16 תעשיות שונות. הניסיון שלנו מוכיח שניתן לנייד מודלים עסקיים מתעשייה אחת לאחרת ולייצר חשיבה אסטרטגית חדשה. 

 
taasiot

השפענו על מגוון תעשיות

 

3 מגמות בולטות שאנחנו רואים

 
Office Social Distancing

כלכלת 2 המטרים

העולם בצל משבר הקוביד מתאפיין בחוסר ודאות ומפתח הרגלי צריכה

חדשים. הצורך של מנהלים לחשב מסלול מחדש ולהגיב במהירות, הפך מיתרון להכרח קיומי.

חברות שיודעות לזהות הזדמנויות, לתקף אותן במהרה, ולבסס מנועי צמיחה חדשים, נוגסות בפעילות החברות המבוססות בשוק.

את החברות שיתחזקו בעקבות המשבר מוביל מנכ"ל שיודע להעריך במהירות את ההשפעות על המודל העסקי כולו.​ יודע לזהות דפוסים והזדמנויות חדשים, ולפעול בדחיפות כדי לייצר את הפיבוט. ​ חברות אחרות עלולות שלא לשרוד.​​

start-up-business-team-in-the-office-2021-09-04-07-21-19-utc.jpg

ממוצר לשירות והפוך

הסוד של מודלים עסקיים מוצלחים הוא ערך רלוונטי ללקוחות, באופן בו הם רוצים לצרוך אותו. מנכ"ל שמנטר באופן רציף את הרלוונטיות של הצעות הערך, מוצא את עצמו, לא פעם בתהליכי טרנספורמציה של מודלים עסקיים.

 

לקוחות כיום אינם מדברים רק "מוצר" או רק "שירות", לקוחות מודדים ערך.

מדדי נאמנות הלקוחות צונחים ולקוחות נוטשים מבלי להביט לאחור ספקים שלא התאימו עצמם לרצונות ולצרכים החדשים.

guy-choosing-clothes-2021-09-24-02-55-32-utc.jpg

המעבר למודלים עסקיים מבוססי פלטפורמות

מודל עסקי של פלטפורמה מתאפיין בחיבור של מספר שחקנים, התורמים ומקבלים כל אחד ערך שונה, היכולת לבסס מודל כזה, תלויה בפיצוח הערך הייחודי לכל אחד מהשחקנים, באופן שיוצר תלות ומחויבות לכל אחד בפלטפורמה.

 

בין אם מדובר בשימוש במידע חוזר או בהעצמת קנה המידה של המודל העסקי שלך או בכל אלמנט אחר הקשור במודל מסוג זה, על המנכ"ל-היזם להבין היטב את האפשרויות הגלומות וכן את הפעילויות הנדרשות ממנו באימוץ המודל הנ"ל

7.png

שתף אותנו באתגרים הגדולים שלך

העזר בניסיון שלנו לשלב חדשנות מתעשיות שונות

bottom of page